Belgian Stag Owners Club

Welkom op de website van Belgian Stag Owners Club

Beste website bezoeker,

Via deze weg willen wij u laten proeven van onze fascinerende hobby “de Triumph Stag”. Wij zijn een steeds groeiende club waarbij de hoofdrol volledig weggelegd is aan onze Stag’s. De wagen is voor onze leden dan ook hun oogappel.

Met gemiddeld 6 goed georganiseerde ritten per jaar, zijn wij dan ook actief bezig met onze wagens, en steeds samen met andere clubgenoten.

Deze website geeft u een idee aan de hand van historiek en foto’s hoe onze club zich profileert in de oldtimerwereld. U bent steeds welkom op onze site, maar natuurlijk verwelkomen wij u graag op één van onze ritten.

Bedankt voor het bezoek aan onze website

Het BSOC bestuur


Rittenkalender - 2022

Inschrijven voor ritten is voorbehouden aan BSOC leden, Stag rijders.

Ziehier de agenda voor 2022 :

  • Nationale meeting op zaterdag 27 augustus : rit in de Westhoek door Kurt en Caroline Vannieuwenhuyze. Inschrijven kan met deze link.
  • Herfstrit op 9 oktober : rit in Zeeland door Johan en Ann Jacoby. Inschrijven kan met deze link.